Bohové

Řečtí bohové

Řekové předpokládali, že bohové mají sídlo na hoře Olymp chráněné oblaky před zraky lidí a proto jím říkali "Olympští bohové". Homér horu Olymp nazval "brána do nebes". Způsob jejich života olympských bohů odráží život patriarchální společnosti mykénské kultury. V čele stojí Zeus, který olympské bohy svolává na porady i k hostinám. Každý ze tří nejstarších božských bratrů si vylosoval, které části světa bude vládnout. Diovi připadla nebesa, Poseidón dostal moře a Hádés podsvětí.

Přítomnost bohů mezi lidmi naznačovalo náhlé ztichnutí cikád, šelest listí, rachot hromu a další příznaky. Na posvátných místech se jim stavěly svatyně a chrámy, do nichž se umisťovaly jejich sochy.

Zpravidla se uvádí šest dvojic

  • Zeus a Héra
  • Poseidon a Démétér
  • Apollón a Artemis
  • Áres a Afrodíté
  • Hermés a Hestia
  • Héfaistos a Athéna
Sedmou dvojicí je podsvětní pár Hádés a Persefóné. V průběhu staletí přibyl mezi tato božstva ještě Dionýsos, který nahradil Hestii.

Zeus (2.pád Dia)

Bůh nebes a vládce bohů na Olympu. Svrhl svého otce Krona a přebral jeho vládu nad Olympskými bohy. Ačkoliv bohy ani smrtelníky nestvořil, byl považován za otce bohů i lidí, protože byl ochráncem a vládcem jak bohů, tak lidské rasy. Jeho zbraní byl blesk, ptákem orel a stromem dub. Ačkoli byl ženat s Hérou, z jeho románků s četnými bohyněmi i ženami, byla počata spousta známých i méně známých dětí. Jeho nejoblíbenějším dítětem byla Athéna, která se zrodila z jeho hlavy. Jednou z největších oslav vítězství Dia nad Kronem byly Olympijské hry, které se konaly stejně jako dnes každé čtyři roky ve městě Olympia. Na toto období ustávaly války mezi jednotlivými městy.

Héra

Sestra a žena Diova. Byla uctívána jako královna nebe a bohyně manželství a rodinného života. Spisovatelé popisovali Héru jako soustavně žárlivou díky Diovým milostným aférám. Jejími posvátnými zvířaty byl páv, (její kočár byl tažen pávy) a kráva. Byla známá také jako "kravooká", což pozdější autoři pozměnili "velkooká". Jejím oblíbeným městem byl Argos.

Poseidón

Bůh moře. Jeho zbraní byl trojzubec, který používal k rozbouření moře i k vyvolání zemětřesení. Co do síly byl po Diovi druhým nejsilnějším bohem na Olympu. Na dně oceánu měl zlatý palác. Poseidónovou manželkou byla Amfitríté. Poseidón měl nespočet milostných románků. Jednou takto zatoužil po bohyni Démétér. Aby se ho Déméter zbavila požádala ho, aby vytvořil krásnější zvíře, než všechna doposud existující. Aby udělal dojem, vytvořil pro Démétér prvního koně. Jiní říkají, že jeho první pokusy byly neúspěšné a tak vniklo tak mnoho dalších zvířat. V době, kdy vytvářel koně, však jeho zájem o Démétér ochladl.

Démétér

Bohyně úrody a zemědělství. Naučila lidstvo umění setí a orání, aby mohlo ukončit svůj kočovný způsob žití. Ucházel se o ni Poseidón, ale byl odmítnut. Její jedinou dceru Persefónu unesl vládce podsvětí bůh Hádés. Demétér na protest zastavila růst vegetace a lidstvu hrozil hlad. Nakonec vymyslel nejvyšší bůh Zeus kompromis a Persefóna pobývala tři měsíce v podsvětí s Hádem a zbytek roku na povrchu země se svou matkou.

Apollón

Bůh slunce, světla, umění a věštby. Založil Delfskou věštírnu, na kterou se po celá staletí obraceli Řekové i jiné národy o rady ve věcech lidských i státních. Byl vůdcem Múz - devíti bohyň jednotlivých umění. I on sám ovládal mistrně hru na lyru a lukostřelbu. Byl též patronem léčení a uzdravování a jeho syn Asklépios byl ctěn jako bůh lékařství.

Artemis

Apollónova sestra, bohyně měsíce, lovu, vládkyně zvířat a patronka rození dětí. Jako měsíční bohyně byla někdy ztotožňována s bohyní Seléné a Hekaté. Nosila u sebe luk a šípy a jejími posvátnými zvířaty byli medvědice, laň a divočák. V Malé Asii byla navíc bohyní plodnosti a jejím nejznámějším chrámem byl chrám v Efezu.

Áres

Bůh zuřivé války a válečné vřavy. Byl velmi agresivní a neoblíbený jak u bohů, tak lidí. Byl sice nesmrtelný, nebyl však nepřemožitelný a utrpěl i řadu zranění. Jeho milenkou byla bohyně krásy a lásky Afrodíté.

Afrodíté

Bohyně lásky a krásy, byla zrozena z mořské pěny. Jejím stromem byla myrta a posvátnými ptáky holub, labuť a vrabec. Byla milována mnohými bohy i lidmi. Jejím manželem byl bůh Héfaistos, kterému byla Afrodíté soustavně nevěrná. Jednou ji manžel Héfaistos chytil s bohem války Áreem do sítě a šel si stěžovat dalším bohům. Ti se mu však vysmáli. Jejím synem je nevyzpytatelný okřídlený bůžek lásky Erós.

Hermes

Je prezentován jako posel bohů a bůh obchodníků, zlodějů a vyjednávačů. Jako speciální Diův kurýr nosil okřídlené sandály a klobouk. Jako vyjednávač hůlku s pentlemi, které byly později zaměněny hady - tzv. caduceus. Provázel duše mrtvých do podsvětí a také se vyprávělo, že měl magickou moc nad spánkem a sny.

Héfaistos

Bůh ohně a kovářství. Narodil se chromý a slabý a krátce po narození byl vyvržen z Olympu. Později se na Olymp vrátil a dostal za ženu Afrodítu. Říkalo se, že jeho dílna se nachází pod Etnou (vulkán na Sicílii). Pro bohy vyrobil mnoho krásných věcí, zejména zbraní a klenotů.

Athéna

Bohyně moudrosti, řemesel, spravedlnosti a rozvážně vedené války, je jedním z nejdůležitějších bohů řecké mytologie. Vyskočila plně vyzbrojená z čela Dia a byla také jeho oblíbeným potomkem. Byla také ochránkyní měst. Známý je její spor o město Athény s Poseidónem. Je zobrazována s přilbou a kopím. Jejím zvířetem je sova.

Dionýsos

Bůh úrody, vína a později i divadla. Báje mu připisují objevení a rozšíření vinné révy po světě. Dionýsos byl veselý a dovádivý bůh, jehož družina šířila po všech krajích bezstarostnost, smích a veselí. Jeho oslavy se v císařském Římě změnily v divoké orgie a byly zakázány.

Hestia

Byla ctěna jako bohyně rodinného krbu a strážkyně rodinného života. Její oltáře se nacházely všude, neboť krb v každém domě představoval její svatyni, kolem níž se rodina každý den scházela. Hestiin oltář stál také ve středu radnice i sídla vládce. Město i stát představovalo též velkou rodinu.

Hádés

Pochmurný vládce podsvětí, který nevycházel na zem a neúčastnil se radovánek a sněmů bohů na Olympu. Jeho manželkou byla Persefóné - dcera bohyně Demétér.

Persefóné

Dcera bohyně plodnosti země Démétér a boha Dia, manželka vládce podsvětí Háda, který byl bratrem Dia. Persefone byla hezkou dívkou, právě proto ji Zeus slíbil za ženu svému bratru Hádovi, bohu podsvětí.
Athény Teplota Srážky Vítr
Dnes 00:0025°0 mm3 m/s
Dnes 01:0025°0 mm3 m/s
Dnes 06:0031°0 mm4 m/s
Dnes 12:0037°0 mm7 m/s
Dnes 18:0032°0 mm5 m/s
Zítra 00:0025°0 mm4 m/s
Zítra 06:0031°0 mm6 m/s
Zítra 12:0036°0 mm8 m/s
Zítra 18:0033°0 mm4 m/s

Norwegian Meteorological Institute and NRK YR.no

Kompletní předpověď
Na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům!