img
sum

Kythira v jarnom šate

Potôčik vytvára malé kaskády,

Potôčik vytvára malé kaskády,

Kythira v jarnom šate

ani v noci.

ani v noci.

Kythira v jarnom šate

Náš trajekt sa blíži, v duchu už počujem lodný zvon-ec, a tak dávam jedno zvieratko na koniec. Ádió jarná Kythira. Zostávaš v našom srdci.

Náš trajekt sa blíži, v duchu už počujem lodný zvon-ec, a tak dávam jedno zvieratko na koniec. Ádió jarná Kythira. Zostávaš v našom srdci.

Mramorový Pyrgos, Tinos

Napríklad tu sa musí dobre bývať. Rok 2016

Napríklad tu sa musí dobre bývať. Rok 2016

Tinos, divoký aj malebný

Dubáčik

Dubáčik

Tinos, divoký aj malebný

Pyrgos, najkrajšia, najvýstavnejšia dedina na ostrove. Plná malých obchodov, kostolov, úzkych uličiek, taverien a všade prítomného mramoru. A tiež múzeí a umeleckých diel.

Pyrgos, najkrajšia, najvýstavnejšia dedina na ostrove. Plná malých obchodov, kostolov, úzkych uličiek, taverien a všade prítomného mramoru. A tiež múzeí a umeleckých diel.

Naša grécka odysea 2019, Peloponéz - Peloponés

Okamih... O minútu skôr alebo neskôr a nič podobné by sme nezachytili.

Okamih... O minútu skôr alebo neskôr a nič podobné by sme nezachytili.

Naša grécka odysea 2015 - Pevnina a Peloponés

Vathia od juhu

Vathia od juhu

Naša grécka odysea 2015 - Pevnina a Peloponés

More je rozbúrené, ale príjemne teplé.

More je rozbúrené, ale príjemne teplé.

Nahrávám