3 z 8
Chalkidiki | Ancient Stageira
 
 
Ancient Stageira - od vstupu do arealu ku hradbam  starovekej stagiry mierne stupanie
kompersor4 | od vstupu do arealu ku hradbam starovekej stagiry mierne stupanie