7 z 12
Kefalonia | Porto Skala
 
 
Porto Skala - v areáli hotela
marikaduda | v areáli hotela