25 z 59
Athény | Jarní Athény
 
 
 
Jarní Athény  - Naše putování historií pokračuje, obdivujeme nejzachovalejší starověký chrám v Athénách -  Hephaestův chrám, známý též pod názvem Théseion, podle oblasti, která obklopuje Athény.
adulka | Naše putování historií pokračuje, obdivujeme nejzachovalejší starověký chrám v Athénách - Hephaestův chrám, známý též pod názvem Théseion, podle oblasti, která obklopuje Athény.