57 z 100
Chios | S mastichou v srdci, se slzou v oku
 
 
S mastichou v srdci, se slzou v oku - nádvoří kláštera Nea Moni...
TYDRA | nádvoří kláštera Nea Moni...