52 z 100
Chios | S mastichou v srdci, se slzou v oku
 
 
S mastichou v srdci, se slzou v oku - ...vesničané volili raději smrt skokem do propasti
TYDRA | ...vesničané volili raději smrt skokem do propasti