1 z 100
Chios | S mastichou v srdci, se slzou v oku
 
 
S mastichou v srdci, se slzou v oku - ...na cestu nám vyšla Hvězda...
TYDRA | ...na cestu nám vyšla Hvězda...