6 z 35

Thassos | Arabatzis S. Sotiros

Obelix
v8.03
Arabatzis S. Sotiros - Přístav, v pozadí vesnice s přístupem po žebříku

Thassos | Arabatzis S. Sotiros Přístav, v pozadí vesnice s přístupem po žebříku