14 z 59
Athény | Jarní Athény
 
 
 
adulka | Karyatidy jsou oděny do chitónu, to je oděv, který nosili v antickém Řecku pod šaty.